info@aquafides.org  |  +34 960 654 931  |  +376 887799

Quins beneficis aporta.

02

Beneficis de comptar amb el certificat d' Empremta Hídrica Aquafides.

Amb la certificació de la teva Empremta Hídrica, establiràs la base per al maneig eficient de l’aigua que consumeix la teva empresa o organització. Podràs prendre decisions i actuar basant-te en dades extretes per experts en cada disciplina, i d’aquesta manera convertir el teu negoci en un negoci eficient, transparent i respectuós amb el planeta. Però, fins on arriben els beneficis de gestionar la teva Empremta Hídrica?

Per al planeta

Per a persones

Per a empreses

Beneficis de l' Empremta Hídrica.

Per al planeta.

L’obtenció de l’Empremta Hídrica suposa un punt de partida molt important perquè les empreses es responsabilitzin de la seva gestió de l’aigua, i puguin col·laborar d’aquesta manera en l’evolució cap a un món més sa i just.

Des del punt de vista ecològic, el desenvolupament humà ha suposat sempre un greu problema per al planeta. La creixent demanda d’aliments i matèries primeres ha portat els recursos del planeta a una situació crítica que preocupa organitzacions de tot el planeta, com pot ser la Unió Europea.

Des de l’ONU, a través de diferents normatives de desenvolupament sostenible, demanen a tots els països que actuïn protegint el planeta, igual que la UE amb la seva Directiva Marc de l’Aigua, que neix com a resposta a la necessitat d’unificar les actuacions en matèria de gestió d’aigua dels països.

Aquafides dóna suport completament a les normatives que tenen com a objectiu la gestió sostenible de l’aigua. Comptar amb la certificació de l’ Empremta Hídrica suposa la reducció del consum dels recursos hídrics del planeta, i el seu ús més sostenible i eficient, la qual cosa aporta els beneficis següents:

Protecció dels ecosistemes naturals.

L'ansu fa és essencial per a la seva supervivència.

Regulació del clima.

L' aigua actua com a sistema de regulació i intervé en el clima i la meteorologia.

Aigües menys contaminades.

Si es redueix la contaminació de les aigües es contribuirà al sosteniment dels ecosistemes que depenen de l' aigua

Beneficis de l' Empremta Hídrica.

Per a les persones.

L’aigua és vital per a la supervivència de qualsevol ésser viu, inclosos els éssers humans. És indispensable per cobrir les necessitats bàsiques: hidratar-se, aconseguir aliments i prevenir malalties. Gestionant eficientment l’ ús de l’ aigua en companyies i organitzacions podem contribuir en major o menor mesura a:

Accés a l' aigua potable per a una vida digna.

Al món, una de cada tres persones no té accés a aigua potable salubre. Un acte tan comú com pot ser "obrir l'aixeta i beure aigua", està molt lluny de ser una realitat a moltes llars. Protegim els nostres recursos hídrics i contribuïm que l'aigua pugui arribar allà on més es necessita.

Sistemes de cultiu més eficients: més aliment per a tothom.

L'agricultura suposa el 70% de les extraccions d'aigua al món, i es calcula que per a l'any 2050, es necessitarà augmentar la producció un 60% a nivell mundial, i un 100% més als països deprimits.

Menys malalties.

Menys malalties. L'aigua, o la falta d'ella, està estretament lligada a la proliferació de malalties a tot el món. Si ho volem comptar amb aigua potable per a tothom, viurem en un món més sa.

Ajuda al desenvolupament socioeconòmic de països pobres.

L' aigua és bàsica per afavorir el desenvolupament d' aquells països que més ho necessiten.

Aigües menys contaminades.

Fem el que estigui a la nostra mà per cuidar les masses d'aigua del planeta amb uns sistemes de producció més sostenibles i curosos amb el medi ambient.

Beneficis de l' Empremta Hídrica.

Per a les empreses,
els negocis i les organitzacions.

Per a l’ obtenció de qualsevol producte o servei és inevitable el consum d’ aigua. I a la nostra mà està aconseguir que aquest consum sigui el més eficient possible.

Amb l’ obtenció de l’ Empremta Hídrica les empreses i organitzacions poden conèixer al detall el seu sistema de producció en relació amb el seu consum i gestió de l’ aigua i, si així ho decideixen, posar mitjans per actuar en un sentit o altre.

Quins beneficis poden obtenir amb la certificació?

Involucrar-se activament en l' objectiu d' un món més sostenible, sa i just.

Estalviar costos.

Augmentar la producció.

Ser més eficients.

Connectar amb les preocupacions de les persones.

Diferenciació.

RSC.

Empatitzar amb els clients.

T'interessa aconseguir el certificat d'Empremta Hídrica Aquafides?