info@aquafides.org  |  +34 960 654 931  |  +376 887799

Principis Aquafides.

01

En què consisteixen?

Aquafides exigeix el compliment d’una sèrie de requisits o principis per obtenir la certificació d’Empremta Hídrica Aquafides. La verificació, per part d’ un auditor especialitzat, del compliment d’ aquests requisits, garanteix que un bé o servei compta amb una gestió hídrica ambientalment respectuosa, socialment beneficiosa i econòmicament viable. Cadascun d’ aquests principis estan recolzats per diversos criteris que permeten jutjar la seva execució.

Principis Aquafides:

Compliment
de les lleis i normatives vigents.

Drets dels treballadors i condicions d' ocupació.

Valors i impactes ambientals.

Drets i responsabilitats de tinença i ús.

Rendibilitat i beneficis.

Vols saber més sobre l'Empremta Hídrica? Fòrum.