Procés i tipus de certificacions.

02

Procés de certificació de l' Empremta Hídrica.

A Aquafides certifiquem el model productiu de la teva empresa o organització des del punt de vista de la utilització dels recursos hídrics. Aquesta certificació té una validesa de tres anys, si se superen les auditories periòdiques anuals.

Per a això, utilitzem protocols desenvolupats per comitès d’experts en els quals intervenen prestigioses Universitats (Universitat d’Alacant i Universitat Politècnica de València) basats en els criteris de sostenibilitat de l’Empremta Hídrica per a la certificació de cada procés productiu.

Passos a seguir

Com pot una empresa aconseguir la certificació?

01. Contacta amb Aquafides a través de la nostra pàgina de contacte, en el correo info@aquafides.org o al telèfon +34 960 654 931, indicant que estàs interessat.

02. Un auditor autoritzat per Aquafides visitarà la teva organització, negoci o empresa i et guiarà amb els passos a seguir per obtenir la certificació d’Empremta Hídrica.

03. Recopilació de la informació i documentació requerida per l’auditor per part de l’empresa auditada. Durant aquest procés també comptaràs amb assessoria per part d’Aquafides per resoldre possibles dubtes. Formació sobre l’Empremta Hídrica a tot el personal de l’empresa o organització.

04. Formació sobre l’Empremta Hídrica a tot el personal de l’empresa o organització.

05. Avaluació i emissió del certificat d’Empremta Hídrica d’Aquafides. La certificació d’Empremta Hídrica té una validesa de tres anys

Tipus de certificacions.

Aquafides emet dos tipus diferents de certificats: certificació de Sistema de Producció i certificació de Cadena de Subministrament.

Els diferents tipus de certificats estan relacionats amb les diferents etapes de producció i on se situa el producte en la seva cadena de producció/distribució. La verificació del compliment dels requisits d’ Aquafides garanteix que els productes i les elaboracions a partir d’ aquests, procedeixen de cultius on l’ aigua és gestionada de forma responsable.

01. Sistemes de producció.

La certificació del Sistema de Producció es concedeix
apropietaris o administradors d’ explotacions, empreses
oorganitzacions productores d’ aliments, béns o serveis.

02. Cadena de subministraments.

La certificació de la Cadena de Subministrament es
concedeix adistribuïdors de productes obtinguts o elaborats a
partir de matèries primeres certificades per Aquafides,
com poden ser cadenes de supermercats.

T'interessa aconseguir el certificat d'Empremta Hídrica Aquafides?