Directives sobre l' aigua.

05

Aquafides i la seva postura davant l' aigua.

A Aquafides ens alineem al costat dels valors i objectius de L’Aliança per a la Gestió Sostenible de l’Aigua (AWS). Es tracta d’una organització mundial de col·laboració entre empreses, ONGs i el sector públic, els membres de la qual contribueixen a la sostenibilitat dels recursos hídrics mitjançant l’adopció i promoció d’un marc universal per a l’ús sostenible de l’aigua: l’Estàndard Internacional per a la Gestió Sostenible de l’Aigua o Estàndard AWS.

L' Estàndard AWS.

L’ objectiu de l’ Estàndard AWS és impulsar la gestió sostenible de l’ aigua, la qual definim com: l’ ús de l’ aigua cultural i socialment equitatiu, ambientalment sostenible i econòmicament beneficiós, que s’ assoleix a través d’ un procés inclusiu de les parts interessades, que involucra accions basades en el lloc i en la conca.

Els bons gestors de l’ aigua entenen el seu propi ús de l’ aigua, en context de la conca i les preocupacions compartides en termes de governança de l’ aigua; balanç hídric; qualitat de l’aigua; àrees importants relacionades amb l’ aigua; aigua sanejament i higiene; i d’aquesta manera, es comprometen a prendre accions significatives, tant individuals com col·lectives, que beneficiïn les persones, l’economia i la natura.

Vols obtenir la teva certificació Aquafides?