info@aquafides.org  |  +34 960 654 931  |  +376 887799

Projecte IVACE i Programa Operatiu FEDER

Un dels objectius prioritaris de la Generalitat VALENCIANA és fomentar l’increment de les exportacions. Per així, millorar el grau d’ internacionalització de les empreses. Perquè la finalitat és la de fomentar el creixement i professionalització de l’ economia del sector agrari.

Els productes i serveis de les empreses de la Comunitat Valenciana, van guanyant posicionament. Ja presents al mercat des de fa temps, refermen la seva competitivitat. Constituint un factor imprescindible per generar riquesa i benestar.

L’empresa Aquafides, és beneficiària de dues línies d’ajuda dels projectes: “Iniciació a l’exportació” i “Finançament internacional”. Projectes Promoguts per la Unió Europea i la Generalitat Valenciana, respectivament.

Aquafides ha estat seleccionada com a empresa amb gran potencial d’internacionalització, una vegada més. A causa d’ això, pel seu gran potencial i capacitat d’ operació a nivell mundial.

Els requisits per a totes les pimes seleccionades són els següents: han de comptar amb seu social a la Comunitat Valenciana, no incórrer en cap de les prohibicions que s’estableixen en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i, a més, complir amb la resta de requisits establits en l’article 4 de l’Ordre 20/2016, de 19 d’ octubre.

Únete a Aquafides

¿Quieres conseguir tu certificación?

De tu interés

Noticias relacionadas